Skapande Skola

Genom Kulturrådets bidrag Skapande Skola kan grundskolans åk f-9, särskola och förberedelseklasser få möjlighet att möta professionella kulturaktörer där fokus ligger på eget skapande och upplevelse av konsten. Det är ett bidrag som söks av skolans huvudman i början av varje kalenderår och utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Läs mer på Kulturrådets hemsida för att ta reda på hur ni ansöker.

Skapande Skola med Synergi

Vi jobbar med både små och stora projekt, online eller på plats i skolan. Det kan ske i form av enstaka workshops, en temavecka eller som ett projekt som fortgår över ett helt år. Kanske vill ni skapa en flashmob? Eller varför inte en dansfilm? Vi kan en gång i veckan under en termin med mental träning och dans och se eleverna växa i både konstnärligt uttryck och livsstrategier. Synergi har tillsammans erfarenhet av att undervisa barn och unga i både Sverige och i andra länder, på våra modersmål och även utan gemensamt språk och jobbar gärna med nyanlända barn och ungdomar.

Foto: Veronika Tybell